Mūsų žodynėlyje rasite visus svarbiausius transporto tematikos terminus. Pasiteiraukite apie tai dabar!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Tai tarptautinė sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
 • AÖSp

  AÖSp = Bendrosios Austrijos ekspedijavimo sąlygos  Būtina susitarti dėl AÖSp (Bendrosios Austrijos ekspedijavimo sąlygos) galiojimo. Be kita ko, šios sąlygos nustato teisinius santykius tarp užsakovo ir ekspeditoriaus, bei ekspeditoriaus atsakomybę.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR – tai tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija. CMR sąlygų taikymas privalomas visoms tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties šalims.
 • Code of Conduct

  „Code of Conduct“ arba „elgesio kodeksas“ – tai pageidaujamo elgesio įvairiose situacijose ir įvairiais atvejais rinkinys, kurio laikytis dažniausiai įmonės įsipareigoja savanoriškai.
  WALTER GROUP išvystė savo „Code of Conduct“, kuris mūsų darbuotojoms ir darbuotojams bei vadovėms ir vadovams nustato gaires priimant sprendimus ir versliai elgiantis.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT – tai mūsų internetinis klientų portalas, kuriuo galima vienu pelės paspaudimu patogiai atlikti užsakymus. Kitos funkcijos: esamų užsakymų apžvalga ir naudingos papildomos informacijos pateikimas: demonstracinė versija

  CONNECT

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL – tai krovinių tvirtinimo sąvoka. Tai Europos standartas, skirtas sustiprintiems transporto priemonės kėbulams. XL puspriekabės (sustiprinti transporto kėbulai) atitinka šį standartą. Visas LKW WALTER puspriekabių parkas, skirtas kombinuotam transportui, atitinka standarto EN 12642 XL reikalavimus.
 • EURO klasės (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 arba 6 reiškia skirtingas mažo triukšmo ir taršos sunkvežimių variklio klases.
  LKW WALTER intensyviai bendradarbiauja su transporto partneriais, kurie naudoja ekologišką įrangą nuo 4-os EURO klasės.

F

 • FTL

  FTL – tai „Full Truck Load“ (pilnų krovinių) sutrumpinimas anglų kalba.

G

 • GREEN transport

  „GREEN transport“ – tai LKW WALTER ženklas, kuris sujungia visus veiksmus siekiant sumažinti teršalų emisiją transportavimo metu.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = „Grundlagen der Zusammenarbeit“ (bendradarbiavimo pagrindai)
  Tai mūsų būsimos partnerystės su mūsų transporto partneriais pamatas.

I

 • ISO

  ISO = „International Organization for Standardization“

  LKW WALTER nuo 1992 m. turi kokybės sertifikatą pagal ISO 9001:2008 ir nuo 2016 m. aplinkosaugos sertifikatą pagal ISO 14001:2004.  ISO sertifikatas (PDF)

K

 • Kinematinis tvirtinimas

  Kinematinis tvirtinimas – tai krovinių tvirtinimo būdas.

  Jeigu naudojamas kinematinis krovinio jungimas, krovinys kraunamas tiesiogiai ir nepaliekant jokių skylių prie krovinių patalpos ribų (pavyzdžiui, priekinės sienos, šono, rungo ir kt.).
  Kinematinis krovinio jungimas XL puspriekabėms laikomas ypač efektyviu krovinio tvirtinimo metodu.

 • Kombinuotas krovinio tvirtinimas

  Krovinį tvirtinant kombinuotai, kombinuojami kinematinio ir dinaminio tvirtinimo būdai. Krovinys, pavyzdžiui, kraunamas prie priekinės sienos ir kinematiškai bei dinamiškai tvirtinamas įtempimo diržais. Šis krovinio tvirtinimo metodas dažnai naudojamas praktikoje.
 • Kombinuotas transportas

  Siekiant kiek galima ekologiškiau ir rentabiliau vykdyti transportavimą, mišriojo transporto srityje yra tarpusavyje optimaliai derinamos įvairios transporto rūšys: sunkvežimiai, geležinkeliai ir laivai.

  • Pagrindiniame ruože - geležinkeliai/laivas (ekologiškai patrauklus transporto sprendimas)
  • Sunkvežimiai parengimui ir užbaigimui (lankstus atsiėmimas ir pristatymas)

  Kombinuotas transportas

 • Krovinio dinaminis tvirtinimas

  Krovinio dinaminis tvirtinimas – tai krovinių tvirtinimo būdas.

  Jeigu naudojamas dinaminis krovinio tvirtinimas, krovinį tvirtinant žemai, padidinama krovinio svorio jėga ir tokiu būdu užtikrinamas didesnis krovinio saugumas.

  Tai pasiekiama, pvz., tvirtinant prie grindų įtempimo diržais.

 • Krovinių birža

  Krovinių biržoje prekiaujama (dažniausiai internetu) kroviniais ir krovinių transportais tarp krovinių tiekėjų ir krovinių vietos tiekėjų.

L

 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, pirmaujanti Europoje pilnų krovinių birža, yra interneto platforma, skirta LKW WALTER transporto partneriams.
  Platformos LOADS TODAY privalumas yra tas, kad LKW WALTER transporto partneriai joje randa tiktai pilnus krovinius, kuriuos užsako ir apmoka LKW WALTER.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL – tai „Less than Truck Load“ (dalinio krovinio) sutrumpinimas anglų kalba.

M

 • Modelis „Pirmyn atgal“

  Modelio „Pirmyn atgal“ metu mūsų vežėjai nuolat važinėja tarp dviejų šalių pirmyn ir atgal (pvz., Vokietija – Prancūzija – Vokietija).

P

 • Pilnas krovinys

  Pilni kroviniai – tai viso sunkvežimio pakrovimas, kai krovinys yra skirtas iš esmės vienam gavėjui.
  Tarptautinis pilnų krovinių apibrėžimas yra „FTL - Full Truck Load“.
 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (Asmeninės apsaugos priemonės)

  Šie saugos ženklai nurodo privalomą nuolatinį asmeninės apsaugos priemonių dėvėjimą: apsauginio šalmo (EN 397), apsauginių akinių (EN 166/EN 166-3), apsaugos ausims (EN 352), kūną dengiančios aprangos, įspėjamosios liemenės(EN 471), darbinių pirštinių (EN 388) ir apsauginių batų su plieniniais galais (EN 20345 S1)  Vaizdo klipas „Asmeninės apsaugos priemonės (AAP)“

 • Priekaba su specialiais pagilinimais metalo plokštėms vežti

  Skardos ir plieno ritiniai dar yra vadinami „Coils“. Siekiant saugiai pakrauti šiuos „Coils“ (ritinius, kurie gali sverti keletą tonų) reikalingas atitinkamas įpakavimas (stovas) arba puspriekabė su specialia įduba ritiniams. Įduba – tai apie 5 – 8,5 m. ilgio uždengiamas pagilinimas puspriekabės dugne. Kai ši įduba yra uždengta, transporto priemonėse galima pakrauti įvairias kitas prekes.  LKW WALTER puspriekabių parkas

 • Priekabų pervežimas

  Mūsų priekabų pervežimo paslauga reiškia pradinį ir baigiamąjį etapus kombinuotame transporte, t.y. LKW WALTER puspriekabės pervežimą nuo pakrovimo vietos iki kombinuoto transporto terminalo / uosto arba nuo kombinuoto terminalo / uosto iki iškrovimo vietos.

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  2005 m. LKW WALTER sujungė saugos/sveikatos, aplinkos ir kokybės sritis. 2008 m. įdiegė saugos valdymą. Nuo tada minėtos temos buvo sujungtos į vieną pavadinimą SHEQ.  SHEQ-valdymas

 • SQAS

  SQAS = Saftey & Quality Assessment System

  SQAS įvertinimas - tai vertinimo sistema, kurią sukūrė CEFI„European Chemical Industry Council“ (Europos chemijos pramonės taryba).
  Įvertinimas atnaujinamas kas 3 metus ir yra instrumentas, kuriuo galima standartizuotai įvertinti transporto ir logistikos įmonių kokybę, saugą (personalo ir įrangos apsaugą) ir suderinamumą su aplinka bei ĮSA politiką.
  Pirmą kartą LKW WALTER buvo įvertinta pagal SQAS jau 1995 m.

T

 • Tarptautinės prekybos sąlygos

  Tarptautinės prekybos sąlygos („Incoterms“) (International Commercial Terms) – tai sustandartizuotos tarptautinės prekybos taisyklės. Jas nustato ir išleidžia Tarptautiniai prekybos rūmai (šiuo metu: „Incoterms 2010“). Prekybos sandorio šalys (pardavėjas, pirkėjas) gali susitarti taikyti vieną iš šių tarptautinės prekybos sąlygų. Šiomis tarptautinės prekybos sąlygomis tarp prekybos partnerių nustatomi pagrindiniai pardavėjų ir pirkėjų įsipareigojimai, ypač rizikos perdavimas ir pristatymo išlaidų apmokėjimas.  Tarptautinės prekybos sąlygos

 • Trinties koeficientas µ (miu)

  Kai krovinys stovi ant krovinių platformos, tarp krovinio ir puspriekabės dugno atsiranda trintis, kurią nusako trinties koeficientas. Pagal jį apskaičiuojamas krovinio slinkimasis ir reikalingas įtempimo diržų kiekis.
 • Trumpųjų nuotolių laivyba

  Trumpųjų nuotolių laivyba reiškia krovinių pervežimą jūra vieno žemyno ribose.
  Tai vienas iš galimų pervežimo kelių kombinuotame transporte, kurį naudoja LKW WALTER.
 • Tvirtinimo diržai

  Tvirtinimo diržais tvirtinami kroviniai.
  Tvirtinimo diržai iš esmės yra skirstomi į tvirtinimo diržus su trumpos terkšlės svertu (įtempimo jėga apie 350 daN) ir ilgos terkšlės svertu (įtempimo jėga apie 500 daN).

U

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (Nukeliamieji kėbulai)

  Nukeliamieji kėbulai daugiausiai naudojami kombinuotame transporte bėgiais/keliais. Mūsų nuosavo parko nukeliamieji kėbulai atitinka sugriežtintus krovinių tvirtinimo reikalavimus (tikrinimas pagal EN 12642 XL). Šiuo metu naudojame daugiau nei 200 vienetų.  LKW WALTER puspriekabių parkas

X

 • XL puspriekabės

  Priešingai nei standartinė puspriekabė, XL puspriekabės konstrukcijos savybės, pvz., sustiprinta priekinė siena, 4 durų užraktai, sustiprintas tentas, ne mažiau kaip 32 šoninės kartys, sustiprintas kėbulas ir sustiprinti šoniniai tentai, teigiamai prisideda prie krovinio tvirtinimo.

  Mūsų puspriekabių parką sudaro vien tiktai XL puspriekabės.  Taip pat žr. EN 12642 XL.

^ - Top

Ši interneto svetainė naudoja slapukus, kad vartotojas galėtų kuo geriau naudotis šia svetaine. Naudodamiesi šia interneto svetaine, sutinkate su slapukų išsaugojimu. Daugiau informacijos rasite: Naudojimo sąlygos